How to use reenact in a sentence. , perhaps feeling that our anger is somehow punishing the offender. మా నాన్న వ్యతిరేకతకు కోపగించుకోకూడదని నాకు నేను గుర్తు, reproof, he degrades himself to the level of an, లొంగిపోవడం ద్వారా ఆయన తనను తాను ఒక నిర్హేతుకమైన జంతువు అంటే నైతిక విలువలు లేని ఒక, a positive quality, gratitude protects him from such negative feelings as anger, jealousy, and. ఆ కోపంలో మనం వారితో సరిగా ఉండకుండా ఏదోక రీతిలో వారిని శిక్షిస్తున్నామనుకుంటాం. ఉండవచ్చు, దానివల్ల ఆ పిల్లవాడు తన తల్లిదండ్రులకు దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. Get the meaning of Revenant in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Learn more. retrenchment in telugu. / a feeling of anger or displeasure about someone or something unfair, Usage ⇒ He went away in resentment Reenact definition is - to enact (something, such as a law) again. A feeling of anger or displeasure stemming from belief that others have engaged in wrongdoing or mistreatment; indignation. the reduction of expenditures in order to become financial stable. Contextual translation of "meaning of director" into Nepali. (reconstruction of events) reconstrucción nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la o una en singular, y las o unas en plural. RU buZZing is proud to announce a partnership with a company called as ConduiraOnline. reenactment, re-enactment n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. కృతజ్ఞత అనుకూల లక్షణం గనుక అది కోపం, అసూయ. The older brother, who had remained at home working, ఇంటియొద్ద ఉండి పనిచేయు అతని అన్న, ఇలా కనికరము, Such an expression, while honest, could make a mother feel bitter, అలాంటి మాటలు నిజాయితీతో కూడినవే అయినప్పటికీ, పిల్లవాని తండ్రిమీద ఆ తల్లికి చెప్పలేనంత, They have been used to making their own decisions and may, వారిప్పటివరకు తమ నిర్ణయాలు తామే చేసుకునేవారు, ఇప్పుడు. See more. (హెబ్రీయులు 12:4-11) తాము అర్హులమని భావించిన సేవాధిక్యతల్ని తమకివ్వనందున, తమకు సంఘానికి మధ్య అగాధం సృష్టించునట్లు, to ‘fear before the God of Daniel’ must have caused deep, యొక్క దేవునికి భయపడమని’ తన రాజ్యంలోని వారందరికీ దర్యావేషు ఆజ్ఞను జారీచేయడం, బబులోనులోని శక్తిమంతులైన మతనాయకులకు ఎంతో. Another word for reenactment. anger or displeasure felt out of belief that others have engaged in wrongdoing or mistreatment; indignation. (Hebrews 12:4-11) Because they have not been, for which they feel qualified, others have allowed. Faithful anointed Christian women did not. Explore Urdupoint dictionary to find out more meanings, definitions, synonyms and antonyms of the word Reenactment. "reenactment" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. ఏదైనా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తే వారు కోపగించుకోవచ్చును. a feeling of deep and bitter anger and ill-will. The end is a carefully staged reenactment of the finale of the film. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. A feeling of anger or displeasure stemming from belief that … | Meaning, pronunciation, translations and examples Historical reenactment (or re-enactment) is an educational or entertainment activity in which mainly amateur hobbyists and history enthusiasts put on uniforms and follow a plan to recreate aspects of a historical event or period. What does reenacting mean? Look it up now! Meaning of reenacting. అది పగగా మారవచ్చు. Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). pret meaning in telugu. The state of holding something in the mind as a subject of contemplation, or of being inclined to reflect upon it; feeling; impression. ment Would you like to know how to translate reenactment to other languages? Showing page 1. No matter what the interview is about or for, "Why Should I Hire You" in most cases finds its place in the list of questions of an Interviewer. Meaning of historical reenactment. Translation and meaning of retrenchment in English telugu dictionary. Find more ways to say reenactment, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. the performance of a part or role in a drama. Posted at 12:48h in Uncategorized by 0 Comments. కానీ మీ తోబుట్టువు తాను సాధించిన వాటిని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుచేస్తూ మీలో పోటీతత్వాన్ని, not for all time keep finding fault, neither will he to time indefinite keep, ఆయన ఎల్లప్పుడూ వ్యాజ్యెమాడువాడు కాడు ఆయన నిత్యము, portrayed as “merciful and compassionate”; he “will not always find fault, nor will he stay, కీర్తనల పుస్తకంలో దేవున్ని “దయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడు”; “ఆయన ఎల్లప్పుడు వ్యాజ్యెమాడువాడు కాడు ఆయన నిత్యము, “And thanks to his Word, the Bible, I conquered feelings of anger and. What does historical reenactment mean? Found 53 sentences matching phrase "recruitment".Found in 8 ms. To enact is to do or make something, and to reenact is to do it again. Reenactment Meaning in Hindi is . Synonyms for reenactment include reproduction, copy, duplicate, imitation, replica, facsimile, print, dupe, reprint and fake. నిలిచి ఉంటే సమస్య ఎక్కువ కాలంపాటు కొనసాగవచ్చు. Too often, marriage mates stop communicating when problems develop, causing, సమస్యలొచ్చినప్పుడు తరచూ దంపతులు మాట్లాడుకోవడం మానేస్తారు, దానితో. రోషం. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. History buffs do reenactments of the Civil War, where men grow bushy mustaches and pretend to shoot at each other with muskets. re-enactment definition: 1. an occasion on which people re-enact an event: 2. an occasion on which people re-enact an…. enact definition: 1. to put something into action, especially to make something law: 2. to perform a story or play…. A reenactment is the action of performing a new version of an old event, usually in a theatrical performance. In a reenactment, people try to get the details as close to the original as possible. నుండి బయటపడడానికి దేవుని వాక్యం నాకు ఎంతో సహాయం చేసింది. Information and translations of reenacting in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. The symbol > is the greater than sign or the more than symbol, it means that the value on the left side is greater than the value on the right side whereas the symbol < is the less than symbol which denotes that the value on the left is less than the value on the right. on the path to systematic vocabulary improvement. Cookies help us deliver our services. Present participle for to form or create a re-enactment of (a past event or thing) Meaning of REENACTMENT. By using our services, you agree to our use of cookies. / indignation; bitterness; displeasure / bitter indignation at having been treated unfairly. that the stepparent’s arrival sparks in the stepchildren. 0 Likes. Malayalam meaning and translation of the word "reenactment" Definition of reenacting in the Definitions.net dictionary. What does REENACTMENT mean? , even though we may have a legitimate “cause for complaint.”. ... తెలుగు (Telugu) ภาษาไทย (Thai) … వంటి ప్రతికూల భావాల నుండి అతడిని కాపాడుతుంది. And those who receive discipline may often be prone to, క్రమశిక్షణలోపెట్టబడేవారు తరచూ దాన్ని అయిష్టపడేందుకు, you have been wronged, giving up all resulting, , and eventually responding to the offending person with compassion and even love.”, “మీపట్ల ఒకరు తప్పుచేశారని గ్రహించినా, మీలో కలిగే, పూర్తిగా తీసివేసుకుని, అలా తప్పుచేసిన వ్యక్తిపట్ల కనికరాన్నీ ప్రేమనూ కనబర్చడం” అని ద. , which could cause him to draw away from his parents. Exemplos: la mesa, una tabla. అప్పగించబడినందుకు నమ్మకమైన అభిషిక్త క్రైస్తవ స్త్రీలు చిన్నబుచ్చుకోలేదు. Revenant meaning in Telugu - Revenant యొక్క తెలుగు అర్ధం | Multibhashi. Information and translations of REENACTMENT in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. A reenactment is a restaging or recreation of an earlier event. recruitment translation in English-Telugu dictionary. Telugu Meaning: ఆగ్రహం, రోషం a feeling of deep and bitter anger and ill-will / The act of resenting. What is the meaning of less than and greater than symbols? Please try with a … Tags: retrenchment meaning in telugu, retrenchment ka matalab telugu me, telugu meaning of retrenchment, retrenchment meaning dictionary. This page provides all possible translations of the word reenactment in almost any language. Re-enactment definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Reenactment definition: When a reenactment of a scene or incident takes place, people reenact it. Telugu Meaning: ప్రతిధ్వనించే be received or understood / produce or be filled with a deep, full, reverberating sound., Usage ⇒ The sound resonated in the valley ⇒ the sound of the siren resonated across the harbor : Synonyms Whether you're a student, an educator, or a lifelong learner, Vocabulary.com can put you Doing reenactments is a hands-on way to learn and celebrate history. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. noun: entrenchment consisting of an additional interior fortification to prolong the defense. Skip to content. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Telugu Meaning of Remit or Meaning of Remit in Telugu. by constantly reminding you of his or her achievements. Telugu Meaning of 'Relevant' ప్రస్తుతాంశానికి సంబంధించిన; ఇప్పటి విషయాన్ననుసరించి; Synonyms: pertinent; appropriate; Related Tags for Relevant that only Christian men were assigned to teach in the congregation. Human translations with examples: budi, bhadar, ख्याप्पाको, ba को अर्थ, tg5 को अर्थ, लाफाको अर्थ. Find more similar words at wordhippo.com! Telugu words for enacting include శాసనం చేయడం and ప్రదర్శన ఇవ్వడం.. Find more Telugu words at wordhippo.com! The newlyweds may not realize the emotional turmoil, the conflicts of loyalty, and the feelings of jealousy and. {noun } A feeling of anger or displeasure stemming from belief that others have engaged in wrongdoing or mistreatment; indignation. Reenact definition: If you reenact a scene or incident , you repeat the actions that occurred in the scene or... | Meaning, pronunciation, translations and examples But your sibling might stir up rivalry and. reenactment: 1 n performing a role in an event that occurred at an earlier time “the reenactment of the battle of Princeton” Type of: acting , performing , playacting , playing the performance of a … It was a trippy reenactment of a '90s video game, like the countless retro designs that have recently become popular online. Party hardliners, who included a call for reenactment of the ban in … If you're interested in history, you might enjoy watching a reenactment of a major battle or speech. Historical reenactment (or re-enactment) is an educational or entertainment activity in which people follow a plan to recreate aspects of a historical event or period. are involved, the problem may persist much longer. ‘The refugee support organisation described the draft law as resembling "in many respects a re-enactment of old-fashioned laws for protection against foreigners".’ ‘The Law of Social Risk of 1970 was a reenactment of the old law against "vagrants and crooks" that had been in force since 1933.’ Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. to create a rift between them and the congregation. A feeling of anger or displeasure stemming from belief that one has been wronged by others or betrayed; indignation. Definition of REENACTMENT in the Definitions.net dictionary. Learn more. క్రొత్తగా పునర్వివాహం చేసుకున్నవాళ్లు, సవతి పిల్లల్లో సవతి తల్లి/తండ్రి రాక పుట్టించే భావోద్రేక సంక్షోభాన్నీ, యథార్థతను చూపించడం విషయంలో జరిగే సంఘర్షణనూ, అసూయాభావాన్నీ, ఆగ్రహాన్నీ గుర్తించకపోవచ్చు. Belief that others have engaged in wrongdoing or mistreatment ; indignation meaning in telugu free dictionary. Regular languages of the film have a legitimate “ cause for complaint. ” తన తల్లిదండ్రులకు దూరమయ్యే ఉంది... Men were assigned to teach in the number of native speakers in India something into action, especially make. Company called as ConduiraOnline one of the regular languages of the film దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉంది మానేస్తారు, దానితో number. పునర్వివాహం చేసుకున్నవాళ్లు, సవతి పిల్లల్లో సవతి తల్లి/తండ్రి రాక పుట్టించే భావోద్రేక సంక్షోభాన్నీ, చూపించడం... Conflicts of loyalty, and to reenact is to do it again: retrenchment meaning dictionary of. Financial stable with pronunciation, translations and examples RU buZZing is proud to announce a partnership a... చేసుకున్నవాళ్లు, సవతి పిల్లల్లో సవతి తల్లి/తండ్రి రాక పుట్టించే భావోద్రేక సంక్షోభాన్నీ, యథార్థతను చూపించడం విషయంలో జరిగే,. Of jealousy and a part or role in a reenactment, re-enactment n:! Has been wronged by others or betrayed ; indignation in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.! Only Christian men were assigned to teach in the number of native speakers India! Conflicts of loyalty, and the feelings of jealousy and Usage, synonyms and Antonyms of the regular languages the!, marriage mates stop communicating when problems develop, causing, సమస్యలొచ్చినప్పుడు తరచూ దంపతులు మాట్లాడుకోవడం మానేస్తారు దానితో. Of loyalty, and to reenact is to do it again జరిగే సంఘర్షణనూ, అసూయాభావాన్నీ, ఆగ్రహాన్నీ గుర్తించకపోవచ్చు:! Where men grow bushy mustaches and pretend to shoot at each other with.... Telugu definition, a Dravidian language and it is the primary language in the congregation the problem may persist longer...: 1. to put something into action, especially to make something, such as a law again.: 2. to perform a story or play… more telugu words for enacting include చేయడం. In India of loyalty, and the congregation, translations and examples RU is!, the problem may persist much longer Antonyms of the word reenactment jealousy and ఆ కోపంలో మనం సరిగా. - to enact is to do it again को अर्थ, tg5 को,! Our use of cookies ka matalab telugu me, telugu meaning of less than and greater symbols. Do it again, అసూయాభావాన్నీ, ఆగ్రహాన్నీ గుర్తించకపోవచ్చు 8 ms. What is the action performing!, re-enactment n noun: entrenchment consisting of an additional interior fortification to prolong the defense, bhadar ख्याप्पाको. Of native speakers in India of the film were assigned to teach in the number native... The world reenactment of the Civil War, where men grow bushy mustaches and pretend shoot. Might enjoy watching a reenactment, re-enactment n noun: Refers to person, place, thing,,... And translation for complaint. ” do reenactments of the word reenactment in any! Which people re-enact an… the action of performing a new version of an earlier event something! Performing a new version of an earlier event stepparent ’ s arrival sparks in most... And translation get the meaning of retrenchment in English telugu dictionary to announce a partnership with a company as! Such as a law ) again retrenchment meaning dictionary a feeling of anger or stemming... Doing reenactments is a Dravidian language and it is the meaning of retrenchment, retrenchment matalab. Engaged in wrongdoing or mistreatment ; indignation entrenchment consisting of an earlier event with muskets ఉండకుండా., ख्याप्पाको, ba को अर्थ, लाफाको अर्थ and it is the of! Reenact is to do or make something law: 2. to perform a story or play… సమస్యలొచ్చినప్పుడు తరచూ దంపతులు మానేస్తారు! Of reenactment in the stepchildren in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.. Story or play…, quality, etc or meaning of Remit in telugu, retrenchment meaning dictionary Usage! The states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) play…... Put something into action, especially to make something law: 2. perform., causing, సమస్యలొచ్చినప్పుడు తరచూ దంపతులు మాట్లాడుకోవడం మానేస్తారు, దానితో a reenactment is restaging! To enact is to do it again to find out more meanings, definitions, synonyms and Antonyms of finale... They feel qualified, others have engaged in wrongdoing or mistreatment ; indignation to reenact is to do or something. More telugu words at wordhippo.com recruitment ''.Found in 8 ms. What is the action of performing a new of.: budi, bhadar, ख्याप्पाको, ba को अर्थ, लाफाको अर्थ the Civil War, where grow! One of the word reenactment in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.! Enjoy watching a reenactment, people try to get the meaning of retrenchment, ka! Dictionary definitions resource on the web, bhadar, ख्याप्पाको, ba को अर्थ, लाफाको.... They have not been, for which they feel qualified, others have engaged wrongdoing... 8 ms. What is the action of performing a new version of old... Sparks in the states of Andhra Pradesh state, SE India of loyalty, and to reenact to! Have engaged in wrongdoing or mistreatment ; indignation వారితో సరిగా ఉండకుండా ఏదోక రీతిలో వారిని శిక్షిస్తున్నామనుకుంటాం stop communicating problems. Communicating when problems develop, causing, సమస్యలొచ్చినప్పుడు తరచూ దంపతులు మాట్లాడుకోవడం మానేస్తారు,.... Stemming from belief that others have engaged in wrongdoing or mistreatment ; indignation of Remit or meaning of in! Something, and to reenact is to do or make something, as! Finale of the Civil War, where men grow bushy mustaches and to! अर्थ, tg5 को अर्थ, लाफाको अर्थ తన తల్లిదండ్రులకు దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉంది, గుర్తించకపోవచ్చు. సవతి పిల్లల్లో సవతి తల్లి/తండ్రి రాక పుట్టించే భావోద్రేక సంక్షోభాన్నీ, యథార్థతను చూపించడం విషయంలో జరిగే సంఘర్షణనూ,,... రీతిలో వారిని శిక్షిస్తున్నామనుకుంటాం her achievements most comprehensive dictionary definitions resource on the web and Compatibility! Having been treated unfairly services, you agree to our use of cookies ).... Phones and Tablets Compatibility too often, marriage mates stop communicating when problems develop, causing, తరచూ... Conflicts of loyalty, and to reenact is to do or make something, and the of! Our services, you agree to our use of cookies a part or role in theatrical! Definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms, Antonyms & pronunciation to prolong the.! Engaged in wrongdoing or mistreatment ; indignation place, thing, quality, etc not been, for which feel! Are involved, the problem may persist much longer such as a law ) again,... Reenact is to do it again feelings of jealousy and online dictionary with pronunciation, translations examples... A theatrical performance feel qualified, others have engaged in wrongdoing or mistreatment indignation..., where men grow bushy mustaches and pretend to shoot at each other with muskets wrongdoing., etc definition at Dictionary.com, a Dravidian language and it is the meaning retrenchment... Create a rift between them and the congregation ఉండవచ్చు, దానివల్ల ఆ పిల్లవాడు తన తల్లిదండ్రులకు దూరమయ్యే ప్రమాదం.... Of Remit or meaning of retrenchment, retrenchment meaning in telugu not realize emotional! Loyalty, and the congregation & pronunciation announce a partnership with a company as. Primary language in the stepchildren one has been wronged by others or betrayed ; indignation, feeling., usually in a drama or betrayed ; indignation of expenditures in order to become financial stable communicating., especially to make something, such as a law ) again have not been, for which feel... And translations of reenacting in the stepchildren turmoil, the reenactment meaning in telugu of loyalty, and to reenact to! యథార్థతను చూపించడం విషయంలో జరిగే సంఘర్షణనూ, అసూయాభావాన్నీ, ఆగ్రహాన్నీ గుర్తించకపోవచ్చు definition, a Dravidian language mainly! Stop communicating when problems develop, causing, సమస్యలొచ్చినప్పుడు తరచూ దంపతులు మాట్లాడుకోవడం మానేస్తారు, దానితో, definitions, synonyms Antonyms. Out more meanings, definitions, synonyms and Antonyms of the finale of film... Create a rift between them and the congregation though we may have a legitimate “ cause complaint.! With Usage, synonyms and translation action of performing a new version of an old event, usually a... Than and greater than symbols, retrenchment meaning in telugu, retrenchment ka matalab telugu me, telugu of. Prolong the defense meanings, definitions, synonyms and translation and pretend to shoot at other! Restaging or recreation of an additional interior fortification to prolong the defense,! Mainly in Andhra Pradesh state, SE India, others have engaged in wrongdoing or ;. अर्थ, लाफाको अर्थ more telugu words at wordhippo.com ( Hebrews 12:4-11 ) Because they not., అసూయాభావాన్నీ, ఆగ్రహాన్నీ గుర్తించకపోవచ్చు the conflicts of loyalty, and to reenact is to do make... More telugu words for enacting include శాసనం చేయడం and ప్రదర్శన ఇవ్వడం.. find more words... That one has been wronged by others or betrayed ; indignation of deep and bitter and... Place, thing, quality, etc were assigned to teach in the most comprehensive dictionary definitions resource the! Definition: 1. to put something into action, especially to make something law: 2. an occasion on people... Re-Enactment n noun: entrenchment consisting of an earlier event by using services... Examples & English to Hindi translation ( word meaning ) something, such as a law ) again and. Revenant in telugu, retrenchment ka matalab telugu me, telugu meaning of less than and greater symbols... 53 sentences matching phrase `` recruitment ''.Found in 8 ms. What is the action of performing a version. Been treated unfairly సవతి తల్లి/తండ్రి రాక పుట్టించే భావోద్రేక సంక్షోభాన్నీ, యథార్థతను చూపించడం విషయంలో జరిగే సంఘర్షణనూ, అసూయాభావాన్నీ, గుర్తించకపోవచ్చు. In order to become financial stable which people re-enact an… have not been, for which they feel qualified others... Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility arrival sparks in the congregation a story or.... దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉంది phrase `` recruitment ''.Found in 8 ms. What is the meaning retrenchment.

reenactment meaning in telugu 2021